[ Recenzii ]

Aurel Pantea, Lucian Blaga – un hermeneut instaurativ, Revista "Mileniu", Craiova, nr. 51, 2008
Florea Miu, Blaga, între mit și realitate, revista "Scrisul Românesc", Craiova, nr. 3-4, martie-aprilie, 2006;
George Popescu, O provocare a lui Blaga și o re-lectură bifrons, revista "Mozaicul", Craiova, nr. 3, 2006;
Gheorghe Dănișor, Metafizica lui Lucian Blaga, revista "Ramuri", Craiova, nr. 5-6, mai-iunie, 2006;
Ionel Bușe, Actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga, revista "Mileniu", Craiova, nr. 39-40, 2006