Ion Munteanu    Ion Munteanu is born in August 5th, 1961 in Romanian Mălăieşti village, Goieşti of Dolj County. In present is established in Romania, Dolj County, Craiova City, Calea Bucureşti Street, bl. A8, sc. 2, ap. 24.
   He graduated the courses of History-Philosophy Faculty, Philosophy-History section, of Bucharest University. In 1985-1988 periods was teacher in some high schools and an elementary school of Târgu-Secuiesc and Sfântu-Gheorghe, Covasna County. Since 1989 until 1990 was corrector, then redactor at "Cuvântul nou" newspaper from Sfântu-Gheorghe, Covasna County. In 1990-1994 periods he worked as redactor at "Cuvântul libertăţii" diary in Craiova and at "Ziua de Dolj" from the same city. In 1994-1995 he held function of sociologist at Sanitary Police and Prevention Medicine Inspectorate of Craiova. In 1991-1994 he held the rhetoric's course and seminar at "Mihai Viteazul" Faculty of Law from Craiova. In 2004 he graduated post-university courses, in "Nicolae Titulescu" Faculty of Law from Craiova.
   In 2005 he obtained scientific title of "Doctor in Philosophy", with CUM LAUDE distinction, at "Constantin Rădulescu-Motru" Philosophy and Psychology Institute of Romanian Academy, with "Myth and philosophy in Blaga's cosmology", leaded by Acad. Gheorghe Vlăduţescu. The theme, with de same title, was published in 2006 at "Scrisul Românesc" Publishing of Craiova. In present is Ph. D. Lecturer at University of Craiova, The Faculty of History, Philosophy and Geography.
   Literacy activity: Since 2008 is member of Writers' Union of Romania. He began with poetry in "Ramuri" revue of September 15th, 1984 (Eu sunt de-acolo), also with prose in "Luceafărul " revue of August 30th, 1986 (Târgul curţilor interioare). Before 1989 he published poetry in many revues: "Săptămâna" of March 8th, 1985 (Cântec), "Luceafărul" of May 18th,1985 (Drum, Cântecul poetului mecanic, Talpă şi Poetul), "România literară" of October 3rd,1985 (Noapte la Cluj-Napoca, Zi obişnuită şi Poem neterminat), "Ramuri" of November 15th,1985 (Paralele), "România literară" of March 26th,1987 (Tatălui meu rănit în Munţii Tatra şi Poemul Casei) etc. He obtained prizes at "Lucian Blaga" Poetry Festival of 1986 and 1987, at Sebeş-Alba and "Tudor Arghezi" Literacy Creation Conquest Festival, 7th edition of 1987 at Târgu-Jiu.
   Editorial, he began in 1987, in "Alpha '87", Dacia Publisher, Cluj-Napoca, with a poetry group named Poemul casei. The compilation was recessed in some revues, like "România literară": Debuturi în poezie, by Nicolae Manolescu.
   After 1989, he published poetry, prose, essay, literacy history and critical articles, philosophy and sociology, in some diaries and periodical newspapers, like: "Cuvântul nou" of Sfântu-Gheorghe; "Cuvântul libertăţii" of Craiova; "Ramuri" of Craiova; "Mozaicul" of Craiova; "Scrisul Românesc" of Craiova; "Literatorul" of Bucureşti; "Autograf" of Craiova; "Brâncuşi" of Târgu Jiu; "Argeş" of Piteşti; "Mileniu" of Craiova; "Luceafărul" of Bucureşti; "Revista de studii socio-umane" of Craiova; "Studii de istorie a filosofiei universale" of Bucureşti; "Viaţa Basarabiei" of Chişinău; "Revista universitară de ştiinţe sociale" of Craiova; "Revista de filosofie" of Bucureşti etc.
   He published next poetry volumes:
   Fluvii în flăcări, Amicul casei Publisher, Craiova, 1994 (recesses: Bucur Demetrian, Fluvii în flăcări, "Cuvântul libertăţii" diary, Craiova, February 20th, 1994; Ion Dobrescu, Fluvii în flăcări, "Cuvântul libertăţii" diary , Craiova, March 18th,1994; Ion Popescu, Ion Munteanu, între poezie şi proză, "Brâncuşi" revue, Târgu-Jiu, no. 4, 1995).
   Cu dragoste, vă dau veşti despre mine, Ramuri Publisher, Craiova, 2006 (recesses: George Popescu, Un elegiac netemperat, "Mozaicul" revue, Craiova, no. 7-8, 2006; Emilian Mirea, Poezia înţelegerii lucrurilor şi faptelor care-L compun de Dumnezeu, "Scrisul Românesc" revue, Craiova, no. 9-10, September-October 2006; Petre Ciobanu, Cordialitatea itinerariului mental, "Ramuri" revue, Craiova, no. 12, December 2006).
   La taină cu îngerul mut, Aius Publisher, Craiova, 2007 (recesses: Adrian Dinu Rachieru, Alţi poeţi din Craiova (I), revista "Convorbiri literare", Iaşi, nr. 6 (150), iunie 2008, Viorel Dinescu, Mărturisiri de taină, "Lamura" revue, Craiova, no. 4-5-6, 2008;
Mircea Moisa, Addenda (documentary),  "Mileniu" revue, Craiova, no. 51, 2008 ; Bucur Demetrian, Poetul şi îngerul său mut, "Ramuri" revue, Craiova, no. 6, June 2007; Ştefan Ungureanu, Ion Munteanu: La taină cu îngerul mut - un volum notabil, "Argeş" revue, Piteşti, July 2007; Mircea Moisa, Vocaţie poetică şi fiinţă creatoare, "Ramuri" revue, Craiova, no. 7-8, July-August 2007; Dan Lupescu, Ion Munteanu: La taină cu îngerul mut, "Caligraf" revue, Drobeta Turnu-Severin, no. 72, August 2007; Valentin Dascălu, Jurnal de lectură: Ion Munteanu, La taină cu îngerul mut, "Mileniu" revue, Craiova, no. 46-47, 2007; Mircea Moisa, Fişe de istorie literară contemporană (II). Starea poetică şi producerea textului, "Mileniu" revue, Craiova, no. 48-49, 2007).
   În această junglă prietenoasă, Ramuri Publisher, Craiova, 2008 (cuvânt înainte de Ovidiu Ghidirmic,  recesses: Constantin Preda, Ion Munteanu şi „Jungla prietenoasă” a Craiovei, Expresul de Sud, Craiova, no. 408, february 12th 2009).
   He is present in SORESCU'S CHOICE, Young Romanian poets compilation (edited by John Fairleigh), Bloodaxe Books, Highgreen, Tarset, 2001 (signal notes in Romanian press: Ion Floricel, Selecţia lui Sorescu - antologie de versuri apărută la Belfast, "Naţional" diary, Bucureşti, October 20th, 2003; Doina Pologea, Poeţi olteni traduşi în Irlanda, "Mozaicul" revue, Craiova, no. 4, 2004 etc).
   Prose:
   Moartea plănuită a lui Leonard Antschel, short prose, Sburătorul Publisher, Craiova, 1995 (recesses: Ion Popescu, Ion Munteanu, între poezie şi proză, "Brâncuşi" revue, Târgu-Jiu, no. 4, 1995; Oana-Mălina Negrea, Reîntâlnirea cu Ion Munteanu, Cuvântul Nou, July 18 th, 1995; Ioan Lascu, O tensiune a relaţiilor..., "Ramuri" revue, Craiova, no. 9-10, September-October 1995
, Ioan Drăgan, "Duc Ardealul cu mine, în suflet", Cuvântul Nou, December 1st, 1995).
  
Supuşii regelui de ceară, romance, MJM Publisher, Craiova, 2008 (recesses:
George Popescu – Ion Munteanu: magicul bine temperat, "Argeş" Revue, may 2008, nr. 443, Culture Center Piteşti, Ştefan Ungureanu – Timpul întâlnirilor esenţiale, "Literatorul" Revue, 2008, no. 6, "Ramuri" revue , 2008, no. 3, Craiova , Dan Ionescu - Destrămarea apusului de ceară, " Scrisul Românesc " revue , 2008, no. 4, Craiova).
  
Study-essay:
   La pupitrul vieţii... OCTAV CALLEYA, SimArt Publishing, Craiova, 2009.
   Mit şi filosofie în cosmologia lui Lucian Blaga, Scrisul Românesc Publisher, Craiova, 2006 (recesses: Aurel Pantea, Lucian Blaga – un hermeneut instaurativ, "Mileniu" Revue, Craiova, no. 51, 2008, Florea Miu, Blaga, între mit şi realitate, "Scrisul Românesc" revue, Craiova, no. 3-4, March-April, 2006; George Popescu, O provocare a lui Blaga şi o re-lectură bifrons, "Mozaicul" revue, Craiova, no. 3, 2006; Gheorghe Dănişor, Metafizica lui Lucian Blaga, "Ramuri" revue, Craiova, no. 5-6, May-June, 2006; Ionel Buşe, Actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga, "Mileniu" revue, Craiova, no. 39-40, 2006).
   Scientific activity:
   He prepared the book printing of Constantin Rădulescu-Motru, Cultura română şi politicianismul, "Scrisul Românesc" Publisher, Craiova, 1995, signing the note about edition. Also, he made bio-bibliographic bookmarks and the note about edition of Gabriel Tarde, Legile sociale. Schiţa unei sociologii, Beladi Publisher, Craiova, 2005 and bio-bibliographic bookmarks and the note about edition of G. Palante, Tratat de sociologie, Beladi Publisher, Craiova, 2006. He supervised the printing of A. D. Xenopol, Concepţia sociologică, Beladi Publisher, Craiova, 2006, signing the note about edition. Otherwise, he supervised reediting of Charles Darwin, Originea speciilor, Beladi Publisher, Craiova, 2007, making bio-bibliographic bookmarks.